Úvodní ustanovení

V souladu s platnými právními předpisy České republiky tímto definujeme obchodní podmínky pro využívání služeb a nákup produktů na webových stránkách Reflexní Masáže Praha. Tyto podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem portálu a klientem, kterým je fyzická nebo právnická osoba objednávající služby nebo produkty prostřednictvím webového portálu. Provozovatelem portálu je Lenka Machačová, bytem Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Užívání služeb portálu je považováno za akceptaci těchto obchodních podmínek.

Registrace uživatele a ochrana osobních údajů

Pro plné využití služeb portálu může být vyžadována registrace klienta. Klient při registraci poskytuje pravdivé a aktuální údaje. Portál Reflexní Masáže Praha se zavazuje k ochraně osobních údajů uživatelů v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté uživatelem jsou zpracovávány výhradně za účelem realizace smlouvy, a to bez zbytečného zdržení a za dodržení nejvyšších bezpečnostních standardů. Při jakémkoliv porušení ochrany osobních údajů bude uživatel bez prodlení informován.

Objednávky a uzavření smlouvy

Klient může provádět objednávky služeb nebo produktů prostřednictvím webového portálu. Každá objednávka je považována za návrh na uzavření smlouvy. Smlouva je považována za uzavřenou v momentě potvrzení objednávky provozovatelem portálu elektronickou poštou. Od tohoto momentu mezi klientem a provozovatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Klient se zavazuje zaplatit cenu za objednané služby nebo produkty a provozovatel se zavazuje takové služby nebo produkty poskytnout.

Storno podmínky a reklamace

Storno podmínky pro objednané služby jsou specifikovány na webových stránkách portálu a jsou součástí obchodních podmínek. Klient má právo službu zrušit do stanoveného termínu a má právo na vrácení zaplacené částky nebo na její převedení na jiné služby provozovatele. V případě reklamací se klient obrací přímo na provozovatele portálu. Všechny reklamace budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy a obchodními podmínkami. Provozovatel se zavazuje reklamace vyřizovat bez zbytečného odkladu.

Platby a cenové podmínky

Provozovatel portálu nabízí klientům možnost platby za služby a produkty prostřednictvím elektronických plateb nebo bankovním převodem. Všechny ceny služeb a produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a veškerých dalších povinných poplatků, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou platné v okamžiku objednávky. Klient se zavazuje zaplatit cenu, která byla v okamžiku objednávky uvedena u produktu nebo služby na webových stránkách portálu.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků ohledně obchodních podmínek se můžete obrátit na provozovatele portálu Lenka Machačová na emailovou adresu [email protected] nebo na poštovní adresu Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Česká republika.

Sdílet:

Napsat komentář